Personeel in dienst nemen als ondernemer met een eenmanszaak

Personeel in dienst nemen als ondernemer met een eenmanszaak

Ben je een succesvol ondernemer met een eenmanszaak? Loopt je onderneming / webshop zo goed dat je het werk écht niet meer alleen aan kunt? Dan kun je overwegen personeel in dienst te nemen. Je blijft dan een ondernemer met een eenmanszaak, want de term eenmanszak verwijst niet naar het aantal personeelsleden dat er werkzaam is, maar naar de rechtsvorm van de onderneming (aha!). 

Je kunt dus eigen personeel in dienst nemen. Dit zorgt echter voor de nodige risico's en rompslomp. Dit is de reden dat, ondanks de vaak hogere kosten, ondernemers met een eenmanszaak soms kiezen voor andere mogelijkheden, zoals freelancers, uitzendkrachten, oproepkrachten en detacheren. Lees hieronder wat wat is én hoe het werkt.

1 In dienst nemen van eigen personeel

Besluit je om eigen personeel in dienst te nemen? Als je personeel in dienst neemt loop je bepaalde risico's, zoals de slecht functionerende werknemer die je niet zomaar kunt ontslaan en het risico dat je niet aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen omdat het slecht gaat met je onderneming. Bovendien ben je verplicht om de werknemers door te betalen bij ziekte.
 
Je zult ook allerlei zaken moeten regelen. Zo moet je een loonadministratie voeren. Bovendien moet je voldoen aan de arbeidswetgeving. Die wetgeving verplicht de werkgever om de risico's die zijn werknemers lopen duidelijk te beschrijven en om zo nodig maatregelen te nemen.

2 Werken met freelancers

Als ondernemer hoef je met freelancers geen arbeidsrelatie aan te gaan. Je verstrekt de freelancers die voor je werken opdrachten (als die er zijn). Werken met freelancers is dus erg flexibel. Besluit je om te gaan werken met freelancers? Vraag dan wel om een VAR-verklaring of om een door de belastingdienst goedgekeurd modelcontract. De freelancers worden dan door de belastingdienst gezien als ondernemer. Je hoeft dan als ondernemer die werkt met freelancers zelf geen loonheffingen af te dragen.
 
Vraag je aan een freelancer om een omvangrijke opdracht te vervullen? Omschrijf de opdracht dan duidelijk en spreek af wanneer de opdracht moet zijn afgerond.

3 Werken met oproepkrachten

In de horeca en in de zorg wordt vaak gewerkt met oproepkrachten. Deze oproepkrachten worden opgeroepen als er (tijdelijk) werk is. Je kunt met oproepkrachten een voorovereenkomst sluiten. Een voorovereenkomst, met vermelding van de voorwaarden die gelden bij een oproep, wordt pas een arbeidsovereenkomst als de oproepkracht gehoor geeft aan een oproep (hij is daartoe niet verplicht). Je kunt met oproepkrachten ook een arbeidsovereenkomst sluiten. Komt er dan een oproep? Dan is de oproepkracht verplicht om aan het werk te gaan.

4 Inhuren van uitzendkrachten

Heb je zojuist een grote opdracht gekregen en heb je daardoor tijdig meer vakbekwaam personeel nodig? Je kunt een uitzendbureau de opdracht geven om op zoek te gaan naar een geschikte werknemer. Deze werknemer kun je dan tijdelijk inhuren. Het inhuren van personeel via een uitzendbureau is niet goedkoop. Voordeel is dat je niet aan de werknemer vastzit. Is de grote opdracht afgerond? Dan kun je direct een eind maken aan de samenwerking met de ingehuurde werknemer.

5 Kiezen voor payrolling

Besluit je om te gaan werken met payrolling? Je zorgt dan zelf voor de werving en selectie van geschikte werknemers. Het payrollbedrijf verzorgt vervolgens veel administratieve zaken, zoals het opstellen van arbeidscontracten, het uitbetalen van het salaris en de vakantietoeslag en het verzorgen van de loonadministratie. Door te werken met payrollers, die op de loonlijst staan van het payrollbedrijf, bespaar je als ondernemer met een eenmanszak dus veel administratieve rompslomp.

6 Detacheren

Is een van je werknemers langdurig afwezig, bijvoorbeeld wegens ziekte of zwangerschap? Wellicht is het mogelijk om iemand van een ander bedrijf of van een detacheringsbureau in te huren. Bij het detacheren van een werknemer blijft de werknemer doorgaans op de loonlijst staan van het bedrijf of het detacheringsbureau dat hem uitleent. Je kunt dus op deze manier iemand zonder veel risico en rompslomp tijdelijk in je bedrijf laten werken.

Deze gastblog is verzorgd door Repay.

Laat een reactie achter

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.